Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
Borzyszkowski
Języki programowania i środowisko programisty, laboratorium

Laboratoria środowisko programisty oraz języki programowania.
Rozwiązanie problemów proszę umieszczać na portalu edukacyjnym UG.

Serwer Github służy do przechowywania kodów źródłowych programów. Proszę przestudiować https://www.learnenough.com/git-tutorial#sec-sharing i założyć sobie konto na serwerze.

Praca na serwerze github wymaga posiadania klucza do podpisu elektronicznego. Klucze takie generowane są m.in. w programie ssh. Użytkownik posiada swój klucz prywatny nikomu nie udostępniany i klucz publiczny pasujący do tego klucza prywatnego. Użycie klucza prywatnego jest pośrednio dowodem tożsamości i i jest weryfikowane za pomocą klucza publicznego udostępnianego zainteresowanym. Np. serwerowi github, na którym trzeba umieścić swój klucz publiczny. Polecenia generujące klucze SSH:

  ssh-keygen # nic nie zmieniamy, wciskamy tylko Enter
  ls -l ~/.ssh   # tutaj są klucze
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub # wypisujemy zawartość pliku z kluczem.
Teraz wykonujemy CUT and PASTE klucza. Wchodzimy na swoje konto na GitHub:
  https://github.com/settings/keys
Następnie klikamy przycisk "New SSH key" i wklejamy klucz.

Niektóre programy wymagają biblioteczki cslib przygotowanej przez prowadzącego zajęcia dr W. Bzyla.
Po pobraniu cslib-wb.tar.bz2 rozpakowujemy archiwum, wykonujemy make i kopiujemy skrypt gccx, np. do $HOME/bin (o ile mamy ten katalog w ścieżce wyszukiwania PATH):

 tar jxvf cslib-wb.tar.bz2
 cd cslib-wb
 make
 cp gccx ~/bin/
W katalogu cslib-wb w plikach *.h jest dokumentacja wszystkich funkcji.

Do góry