Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość, wykład

Wykład 1 (13.X 2017)

Przegląd zagadnień.
Bezpieczeństwo informacji. Kryptografia. Uwierzytelnianie.

Wykład 2 (27.X 2017)

Integralność.
Kryptografia klucza publicznego.

Wykład 3 (17.XI 2017)

Sieci komputerowe -- zagrożenia, architektura, przeciwdziałania, popularne aplikacje związane z dostępem sieciowym.
Atak poprzez ,,wstrzykiwanie'' kodu.

Wykład 4 (21.XI 2016)

Sposoby zabezpieczeń poczty elektronicznej.
Metody ataku wykorzystujące fizyczne właściwości sprzętu.

Wykład 5 (1.XII 2017)

Nośniki danych, usuwanie, wykrywanie usuwania danych.
Szkodliwe oprogramowanie komputerów.

Wykład 6 (8.XII.2017)

Ustalanie i dokumentowanie praw do użytkowania programów komputerowych.
Ochrona danych osobowych i prywatności.
Do góry