Andrzej M. BorzyszkowskiAndrzej M.
	Borzyszkowski
Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość, wykład

Wykład 1 (2.XII 2017)

Przegląd zagadnień.
Bezpieczeństwo informacji. Kryptografia. Uwierzytelnianie. Integralność danych.
Kryptografia współczesna. Infrastruktura klucza publicznego. Sposoby zabezpieczeń poczty elektronicznej.

Wykład 2 (17.XII 2017)

Sieci komputerowe -- zagrożenia, architektura, przeciwdziałania, popularne aplikacje związane z dostępem sieciowym.
Nośniki danych, usuwanie, wykrywanie usuwania danych.
Szkodliwe oprogramowanie komputerów.
Ustalanie i dokumentowanie praw do użytkowania programów komputerowych.
Do góry