Obraz zawierający osoba, mężczyzna, kostium, wewnątrz

Opis wygenerowany automatycznie

Dr Adam Kostulak


Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej

Uniwersytet Gdański
Instytut Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

 

Kontakt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, pokój 4.18
Email: adam.kostulak@ug.edu.pl
Telefon: 58 523 3532


Konsultacje:   (on-line) MS Teams –  zaproszenie na spotkanie – proszę o mail

Wtorek: 14:30-15:30; Czwartek 11:00-12:00 (dyżur dyrektorski)