Dr Adam Kostulak

Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Informatyki
pokój 4.18

Konsultacje

czwartek 11:00-13:00