Zapisy na przedmioty fakultatywne - studia stacjonarne
2022-09-12 21:00:00
Wybór przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym 2022/2023


Wybór przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym 2022/2023 dla studiów stacjonarnych (wszystkie kierunki) odbędzie się w okresie 20.09.2022 (wtorek), godz. 8:00 - 21.09.2022 (środa), godz. 8:00 przez Portal Studenta.I stopień (studia licencjackie) semestr 05

Informatyka - profil praktyczny:
Należy wybrać:

3 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:


Programowanie współbieżne
Optymalizacja kombinatoryczna
Technologie sieci Web
Wprowadzenie do grafiki 3D

2 przedmioty w wymiarze 30h (15h wykład, 15h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:


Architektura systemów komputerowych
Chmurowe usługi AI (firma Sii)
Automatyzacja procesów budowania i wdrażania systemów IT (firma Sii)


Informatyka - profil ogólnoakademicki:


Należy wybrać:

2 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:


Technologie Java Enterprise
Technologie .NET
Wstęp do programowania deklaratywnego

2 przedmioty w wymiarze 30h (15h wykład, 15h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:


Programowanie w języku Ruby
Podstawy kryptografii
Szeregowanie zadań

II stopień (studia magisterskie) semestr 03

Należy wybrać:

2 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:


Programowanie funkcyjne
Algorytmy kombinatoryczne (Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej)
Programowanie grafiki 3D w OpenGL

Sylabusy przedmiotów
 
A. Kostulak