Z czym do kogo w PK
2013-01-29 00:00:00
Krzysztof
Sikorski
Marcin
Babnis
Bogdan
Jasiński
Jerzy
Haber
Stanisław
Tuszyński
Daniel
Okoniewski
zarządzanie zasobami ludzkimi PK X
obsługa serwera dydaktycznego Sigma, o X o
obsługa serwera pracowniczego Delta, X o
obsługa laboratoriów komputerowych od strony software'owej [Windows], o o X
obsługa laboratoriów komputerowych od strony software'owej [Linux], o X o
obsługa laboratoriów komputerowych od strony hardware'owej, X o o o
obsługa techniczna komputerów w Instytucie Informatyki i Instytucie Matematyki, o o X X o o
wsparcie informatyczne dla sekretariatów Instytutów Informatyki i Matematyki, o X o
wsparcie informatyczne w zakresie układania planu zajęć Instytutów Instytutów Informatyki i Matematyki, o X
zarządzanie i obsługa sprzętu multimedialnego Instytutów Informatyki i Matematyki, o X o o
zarządzanie siecią lokalną oraz domeną mat.ug.edu.pl i inf.ug.edu.pl, o X o X o
obsługa kont studenckich [zakładanie i usuwanie], X X X
obsługa witryn instytutowych http://inf.ug.edu.pl/ oraz http://mat.ug.edu.pl/, X o
wsparcie w zakresie składania zamówień i zakupu sprzętu komputerowego
dla pracowników Instytutów Informatyki i Matematyki,
X
nadzór nad monitoringiem w laboratoriach komputerowych podległych PK o o X
wsparcie dla studentów w zakresie spraw związanych z serwerami PK i siecią lokalną X o o X X
wsparcie w zakresie przygotowywania przetargów na sprzęt dla obu Instytutów, X
obsługa napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu X o
 
Oznaczenia:
osoba wykonuje wskazane obowiązki jako podstawowe X
osoba wykonuje wskazane obowiązki jako wsparcie/zastępstwo o


Grafik dyżurów w PK