Wybory wykładów fakultatywnych, sem. letni 2019, studia magisterskie
2019-02-08 22:38:00

13 lutego br. studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia będą dokonywać wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Zapisy studentów pierwszego roku rozpoczną się o godz. 20:00, a studentów drugiego roku o godz. 10:00. Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Studenci pierwszego roku powinni wybrać trzy wykłady fakultatywne na semestr letni.

Studenci drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia jednego wykładu fakultatywnego w semestrze letnim.

Zapisy studentów pierwszego roku rozpoczną się o godz. 20:00, a studentów drugiego roku wcześniej, o godz. 10:00.

Uwaga: liczba obowiązujących wykładów fakultatywnych zapisana jest w planie studiów. Zapisy udostępnione są studentom różnych semestrów, w związku z tym portal studenta udostępniać może większą liczbę wykładów do zapisów. Proszę kierować się wymaganiami planu studiów i nie blokować miejsc niepotrzebnymi zapisami.

Studenci, którzy nie zaliczyli w przeszłości jakiegoś wykładu fakultatywnego muszą dokonać zapisu od nowa, dawne zapisy nie są brane pod uwagę. W szczególności nie ma ani obowiązku ani gwarancji, że powtarzany będzie ten sam przedmiot.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 60 godzinne, 30 godz. wykładów plus 30 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Wprowadzenie do programowania w logice

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.

Geometria, grafy, algorytmy

dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw.

Animacja 3D

dr Piotr Arłukowicz

Wzorce projektowe

dr Tomasz Borzyszkowski

Przetwarzanie obrazów cyfrowych i sekwencji wideo w OpenCV

dr Marcin Ciecholewski

Testowanie systemów wbudowanych

dr Adam Kostulak

A.Borzyszkowski