Zainstalowano klasę xelatex-mgr
2017-10-30 16:03:00

Na serwerze Sigma zainstalowana jest klasa xelatex-mgr umożliwiająca sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku informatyka w systemie XeLaTeX.

Klasę można pobrać również z repozytorium https://github.com/wbzyl/xelatex-mgr, które po sklonowaniu na swój komputer można użyć do złożenia przykładowej pracy magisterskiej. W tym celu wystarczy wykonać te cztery polecenia (opcja -shell-escape jest potrzebna jeśli składamy kod źródłowy):

  xelatex -shell-escape magisterka
  bibtex magisterka
  xelatex -shell-escape magisterka
  xelatex -shell-escape magisterka
Na Sigmie wszystkie te polecenia działają i po ich wykonaniu dostajemy plik magisterka.pdf złożony fontami PLR.

Program XeLaTeX rozumie kodowanie UTF-8, co rozwiązuje problem polskich znaków diakrytycznych (są w logach, w zakładkach, w komunikatach z błędami itp.). Można też korzystać ze wszystkich fontów zainstalowanych na komputerze, zob. FAQ pkt. 5.

XeLaTeX powinien być w każdej dystrybucji TeX-a. W Windowsach trzeba go wybrać / ustawić jako domyślny.

A. Borzyszkowski