UWAGA! Praktyka zawodowa – NOWE zmiany w realizacji
2020-05-19 13:00:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praktyka zawodowa –zaktualizowanie informacji dotyczącej zmian w sposobie odbywania praktyki zawodowej: 

 
1. Jeżeli do dnia 11.03.2020 r. Student zrealizował wymagane efekty kształcenia z sylabusa praktyk i odbył jednocześnie 120h, wówczas przysyła na adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl dokumentację (4 pliki PDF) w formie skanów.
Wersję papierową Student dostarcza po unormowaniu obecnej sytuacji
2. Jeżeli do dnia 11.03.2020 r. Student zrealizował wymagane efekty kształcenia z sylabusa praktyk, ale nie odbył jednocześnie 120h, tylko mniejszą ilość godzin, wówczas przysyła na adres: arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl dokumentację (4 pliki PDF) w formie skanów. Po weryfikacji dokumentacji kierownik ds. praktyk podejmuje decyzję o zaliczeniu lub przedłużeniu czasu realizowania praktyki.
W przypadku niezrealizowania wymaganych efektów kształcenia, kierownik ds. praktyk ma prawo wydłużyć odbycie praktyki i przedłużyć termin oddania pełnej dokumentacji najpóźniej do dnia 11.09.2020 r.
3. W sytuacji, gdy niemożliwe jest zaliczenie praktyki w semestrze letnim 2019/2020 można realizację praktyki przenieść na kolejny semestr lub rok akademicki. Wówczas proszę o informację na adres arkadiusz.mirakowski@ug.edu.pl najpóźniej do 25.05.2020 r. (poniedziałek). Należy liczyć się z tym, że wówczas Studenci ukończą semestr z mniejszą liczbą punktów ECTS i po uzyskaniu zaliczeń i egzaminów z pozostałych przedmiotów będą mogli być awansowani na kolejny semestr. Nie dotyczy to praktyk realizowanych w ostatnim semestrze studiów.
4."Obecnie organizacja praktyk odbywanych w okresie letnim (lipiec – wrzesień) nie podlega zmianom. 
   Na wniosek dziekana termin realizacji praktyk na poszczególnych kierunkach może zostać wydłużony."
 
dr inż. Arkadiusz Mirakowski
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sekretariat Instytutu Informatyki UG