terminarz sesji egzaminacyjnej semestr zimowy
2018-01-19 11:10:00
                                                                     Instytut Informatyki                    
                                                                     Terminarz Egzaminów
                               W  sesji egzaminacyjnej semestr zimowy w roku akad. 2017/2018
                                                              S t u d i a     z a o c z n e
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Matematyka dyskretna
 Dr H. Furmańczyk
10.II.  godz.8,30-10,00
 aud. 2
zal. popr. 4.II.godz.11,00 aud.3
24.II. godz. 18,45
aud. 3
2 Języki programowania
  Dr W. Bzyl
29 .I. godz.12,00
   s.121           
3.III. godz.13,00
aud.1
3 Analiza matematyczna
 Prof.UG, dr hab. R. Filipów
4.II. godz.9,00
 aud.3
       II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algorytmy i struktury danych
 Dr  P. Pączkowski
 3.II. godz.10,00-13,00
s.209
II. godz.10,00  s.52
 
2 Analiza matematyczna
 Prof.UG, dr hab. R. Filipów
 
4 .II. godz.9,00         aud.3
3 Programowanie obiektowe
Dr T .Borzyszkowski
10.II . godz. 10,00-13,00
         aud. 2
4.III. godz 11,30
aud.1
     III informatyka studia 3 letnie
1 Programowanie współbieżne
Dr inż. J. Skurczyński
3.II. godz.11,00-12,00 aud.1 24.II. godz. 18,15-19,15
s. 116
2
 
Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Dr A. Borzyszkowski
4.II. godz.10,00 s.210
3 Technologie.NET
Dr T. Borzyszkowski
10.II. godz.10,00-13,00
aud.2
4.III. godz 11,30
aud.1
      I rok informatyki studia II stopnia
1 Zaawansowane języki programowania
Dr W. Bzyl
29.I. godz.11,00
pok.121
2
 
Inteligencja obliczeniowa
Prof.UG, dr hab. J. Jędrzejowicz
3.II. godz.12,30  aud.2 24.II. godz.15,00
s.116
3 Logika dla informatyków
Dr A. Borzyszkowski
4.II. godz.14,00 s.210
4 Wzorce projektowe
Dr  T. Borzyszkowski
10.II. godz.10,00-13,00 aud.2
5 Aplikacje internetowe
Dr R.Fidytek
1.II.godz.10,00-11,00
 s.109
6 Pakiety matematyczne dla
Informatyków
Prof.UG, dr hab. M. Wieśniak
4.II. godz.9,00 s.137
  
 
 
    II rok informatyki studia II stopnia
1 Aplikacje internetowe
Dr R. Fidytek
1.II. godz.10,00-11,00 s.109
2
 
 Obliczalność i złożoność
Prof.UG, dr hab. J. Jędrzejowicz
3.II. godz.11,00  aud.2 24.II. godz.15,00
s.116
3 Wzorce projektowe
Dr T. Borzyszkowski
10.II. godz.10,00-13,00 aud.2
4 Pakiety matematyczna dla informatyków
Prof.UG, dr hab. M. Wieśniak
4.II. godz.9,00   lab.137
5 Logika dla informatyków
Dr A. Borzyszkowski
4.II.godz.14,00  s.210
6 Wykład wydziałowy – matematyka dla informatyków
Dr M. Dziemiańczuk
11.II.godz.godz.12,00s.209 24.II.godz.12,00 s.209