Terminarz sesji semestr letni rok akademicki 2017/2018 studia stacjonarne
2018-05-30 10:56:00
                                                                           Instytut Informatyki
                                                                          Terminarz Egzaminów
 
                                            w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim  2017/2018
 
Nazwa przedmiotu i egzaminator I termin II termin
I Informatyka studia 3 letnie
1 Matematyka dyskretna
Prof. UG, dr hab. J. Topp
22-06-2018 godz.14.00-16.00
Aud.1,  2 i 3  
13-09-2018 r. godz.10.00-12.00
Aud. 2 i 3
2 Algebra  liniowa z geometrią
 Prof.UG, dr hab. J. Topp
15-06-2018 r. godz. 13.00-15.00
Aud.1, 2 i 3
11-09-2018 r. godz. 8.00-10.00 Aud. 2 i 3
3 Języki programowania
Dr M. Godlewska
25-06-2018 r. godz.12.00
Aud. 2
05-09-2018r. godz. 11.00
Aud. 2
4 Bazy danych
Dr R. Fidytek
20-06-2018 r. godz.9.00-10.00
Aud. 3
 
06.09. godz.9,00 s.25
5 Język angielski
Mgr A. Kubica
Egz. pisemny : 11-06-2018 r.
Grupy: A-090/17 i A-091/17 godz. 9.00-10.30 Sala 209
Egz. ustny      : 12-06-2018 r.
Grupa: A-090/17 godz.  9.00
Grupa: A-091/17 godz. 10.30
Sala 310
6 Język angielski
Mgr H. Grzelczak
Egz. pisemny : 11-06-2018 r.
godz. 10.00-11.30   Sala 52
Egz. Ustny     :  14-06-2018 r.
godz. 11.00-15.00   Sala 309
13-09-2018 r. godz. 12.00-14.00  Sala 309
7 Język angielski
Mgr I. Moszczyńska-Janicka
Egz. pisemny : 11-06-2018 r.
grupy: 88 i 89
godz.12.30 Audytorium 3
 
Egz. ustny     :
gr 89 – 11-06-2018r. godz. 10:15, Sala 311


			
gr. 88 – 12-06-2018r. godz. 10:00, Sala 311
 
 
14-09- 2018r. godz. 10:30 
Sala 311
 
II Informatyka studia 3 letnie
1 Algorytmy i struktury danych II
Dr P. Pączkowski
14-06-2018 r. godz. 13.00
Aula 3
12-09-2018 r. godz. 14.00
Sala 209 /zmiana godziny egzaminu/
2 Projektowanie języków XML
Prof. UG, dr hab. J. Jędrzejowicz
11-06-2018 r. godz. 9.00-10.30
Aud.2 i Sala 116
05-09-2018 r. godz. 9.00
Sala 116
3 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Prof. UG, dr hab. R. Filipów
18-06-2018 r. godz. 10.00
Aud. 2 i 3
06-09-2018 r. godz.10.00
Sala 3
4 Aplikacje bazodanowe
Dr  R. Fidytek
21-06-2018 r. godz. 9.00-10.00
Aud. 1
06.09. godz.9,00  s.25
5 Analiza matematyczna
 Prof. UG, dr hab. W. Rosicki
25-06-2018 r. godz.10.00-12.00
Aud. 1 i 2
13.09. godz.10,00 aud.1
 
III Informatyka studia 3 letnie
1 Serwery baz danych
Prof. UG, dr hab. T. Dzido
15-06-2018 r. godz. 11:00 
Sala 25 
10.09. godz.10,00  pok.44 A
2 Technologie sieci WEB
Dr W. Pawłowski
26-06-2018 r. godz. 9.30
Pok. 120- Egzamin ustny
11.IX. godz.10,00 pok.120
3 Automaty - języki - złożoność obliczeniowa
Profesor,  dr hab. A. Szepietowski
25-06-2018r. godz. 10.00-12.00
Aud. 3
6.IX.2018 r. godz.10,00 p.113
4 Testowanie aplikacji Java
dr J. Neumann
18-06-2018 r. godz. 9.00-12 .00 Sala 25 13.09.godz.10-12 pok.120
5

 
Testowanie aplikacji.NET
Dr T. Borzyszkowski
15-06-2018 r. godz. 11.00-13.00
Sala 39
13-09-2018r. godz12.00-14.00
Sala 39
  6      Algorytmy numeryczne – dr Ł. Kuszner              Grupa powtarzająca  Egzamin         20-06-2018r.  godz. 8.15
                                                                                                                                                                   Sala 309
I rok informatyka studia  II stopnia
1. Zaawansowane algorytmy
Dr  J. Dybizbański
20-06-2018 r. godz. 12.15
Aud. 3
05-09-2018 r. godz. 12.15
Sala 209
2. Język angielski  mgr P. Andrzejewski Egz. pisemny : 11-06-2018 r.
godz. 12.30-15.00 Aula 2
 
Egz. ustny    : 12-06-2018 r.
Godz. 10.00-13.30 Sala 327
 
Egz. pisemny : 10-09-2018 r godz. 9.00   Sala 327
 
Egz. ustny :      11-09-2018 r.
Godz. 11.00   Sala 327
3. Język angielski  mgr A. Kubica Część pisemna : 11-06-2018 r.
Grupy: A-092/17 i A-091/17 godz. 11.00-12.30  
Sala 209
Część ustna:       13-06-2018 r.
Grupa: A-092/17 godz.  9.00
Grupa: A-093/17 godz. 11.00
Sala 310
 
 II  rok informatyka studia II stopnia
1 Filozofia nauki Prof. UG, dr hab. T. Szarek Zaliczenie
 
 
 
Wykłady fakultatywne i monograficzne  wg odrębnego terminarza
 
                                                                               Instytut Informatyki
                                                                            Terminarz Egzaminów
                                                         w sesji  l e t n i e j   roku akademickim  2017/2018
 
Wykłady fakultatywne
Nazwa przedmiotu i   Egzaminator I termin II termin
1 Przetwarzanie obrazów cyfrowych
Dr M. Ciecholewski
27-06-2018r.  godz. 15.00
Lab. 25
04-09-2018r.  godz. 15.00
Lab. 25
2 Architektura serwisów internetowych
Dr W. Bzyl
24-05-2018 r. godz. 12.30-14.00
Sala 209
6.09.godz.11,00 pok.121
3 Technologie NoSQL- Dr W. Bzyl 30-05-2018r.  godz. 14.00-15.30
Sala 116
06-09-2018 r.  godz. 14.00-15.30 Sala 209
4 Wzorce projektowe - Dr T. Borzyszkowski 15-06-2018 r. godz.13.00-14.00
Sala 39
13-09-2018r. godz12.00-14.00
Sala 39
5 Animacje 3D- Dr P. Arłukowicz 13-06-2018r.    godz. 10.00
Pok. 121- egzamin ustny
13-09-2018 r.   godz. 10.00
Pok. 121 – egzamin ustny
6 Grafy - geometria – algorytmy-
Prof. UG P. Żyliński
25-06-2018 r. godz. 12.15-14.00
Aud. 3 – egzamin pisemny
 
 
28-06-2018 r. godz. 8.15-14.00
Sala 310, 328- egzamin ustny
04-09-2018 r. godz.12.15-14.00, Aud. 2 – egzamin pisemny
 
06-09-2018 r. godz. 8.15-14.00
Sala 310, 328- egzamin ustny
7 Testowanie systemów wbudowanych
Dr J. Neumann
11-06-2018 r.  godz. 9.00-12.00 Sala 51 13.09.  godz.10-12 pok.120
8 Wprowadzenie do programowania w logice
Prof.UG Christoph Schwarzweller
18-06-2018r. godz. 10.00 -12.00
Sala 209
05.09.2018 r. godz.
10,00-11,30 aud.3
9 Programowanie współbieżne
Dr J. Skurczyński
12-06-2018 r. godz. 11.00-12.00
Aud. 1
12-09-2018 r. godz. 12.00-13.00 Sala 116
 
 [S1] 

                                                                         
Sekretariat Instytutu Informatyki UG