Terminarz egzaminów zdalnych w sesji letniej 2020 / 2021- studia stacjonarne Informatyka praktyczna
2021-06-01 08:12:00
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka Praktyczna studia 3 letnie      
1 Współczesne zastosowania Informatyki
dr Jakub Neumann
zaliczenie
2 Język angielski
 
4 Matematyczne podstawy Informatyki
dr Maciej Dziemiańczuk
17.VI.2021 r. godz.13:30
Teams
13.IX.2021r. godz. 11:00
4 Algorytmy i struktury danych
dr Paweł Pączkowski
21.VI.2021 r. godz.10:30 8.IX.2021r. godz. 11:00
5 Algebra liniowa
dr hab. prof. UG Michał Stukow
18.VI.2021 r. godz.14:00 17.IX.2021 r. godz.13:00
6 Języki programowania II

dr Jakub Neumann
zaliczenie na ocenę
7 Języki programowania I
dr Wiesław Pawłowski
zaliczenie na ocenę
8 Współczesne zastosowanie informatyki
dr hab.prof.UG Grzegorz
Wierczyński
zaliczenie
     II Informatyka Praktyczna studia 3 letnie
1 Technologie chmurowe
dr J.Neumann
zaliczenie egzamin poprawkowy z laboratorium mgr A.Tejszerska
14-IX-2021 r. godz. 10:00
2 Inteligencja obliczeniowa
dr hab.prof.UG Tomasz
Dzido
14.VI.2021 r. godz.10:00
3 Mikroprzedsiębiorczość
dr E.Ignaciuk
zaliczenie
4 Programowanie obiektowo-funkcyjne
dr T.Borzyszkowski
zaliczenie
5 Bezpieczeństwo sieci WEB
dr J.Neumann
17.VI.2021 r.
godz.9:00-11:00
16.IX.2021 r.
godz.9:00-11:00
6
     F  a  k  u  l  t  e  t  y
1 Image Processing in Python
Dr E.Cichosz
21.VI.2021 r.
godz.10:00-12:00
2
 
Wprowadzenie do Machine Learning
dr V.Onyshchenko
16.VI.2021 r. godz.10:00 16.IX.2021 r.
3 Data Visualization in Practice
Dr E.Cichosz
zaliczenie na podstawie projektow
4 Wstęp do programowania deklaratywnego
dr hab.prof.UG,
Ch.Schwarzweller
15.VI.2021 r. 
godz.10:00-12:00
Sekretariat Instytutu Informatyki UG