Terminarz egzaminów sesji zimowej 2018/19-studia zaoczne
2019-02-27 08:24:00
Terminarz Egzaminów
semestr zimowy 2018/2019
S t u d i a     z a o c z n e
Nazwa przedmiotu i egzaminator I termin  II termin
I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Matematyka dyskretna
Dr H.Furmańczyk
9-02-2019   godz. 10.00
 
23-02-2019 godz.10,30
aud.2

 
2 Języki programowania
Dr W.Bzyl
27-01-2019 godz.9.45-10.30
aud.3
02-03-2019 godz.15,00
s.52
3 Środowisko programisty
Dr W.Bzyl
27-01-2019 godz.9.45-10.30
aud.3
02-03-2019 god.15,00
aud.2
4 Systemy operacyjne
Dr T.Borzyszkowski
3-02-2019 godz.12.00-13.00 aud.2 3-03-2019 godz.16,00-17,00 aud.1
5. Analiza matematyczna
Prof.UG, dr hab.R.Filipów
2-02-2019  godz.12.00
Aud.3
II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algorytmy i struktury danych
Dr  P. Pączkowski
2-02-2019 godz.9.15 aud.3 23-02-2019  godz.8.15
2 Programowanie obiektowe
Dr T.Borzyszkowski
3-02-2019  godz.13.00-14.00 aud.2 3-03-2019 godz.16,00-17,00 aud.1
III informatyka studia 3 letnie
1 Programowanie współbieżne
Dr Inż. J. Skurczyński
2-02-2019  godz.10.00-11.00
s.116
23-02-2019 godz.18.30
s.116

 
2
 
Technologie NET
Dr T. Borzyszkowski
3-02-2019 godz.12.00-13.00
Aud.2
3-03-2019 godz.16.00-17.00 aud.1
3 Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Dr A.Borzyszkowski
10-02-2019 godz.10.00-13.00
s. 210
2-03-2019 godz.  11:45 s.210
 
I rok informatyki studia II stopnia
1 Zaawansowane języki programowania
Dr W.Bzyl
26-01-2019 godz.14.00-15.30
aud.2  /prezentacja  projektów/
02-03-2019 godz. 15.00 aud.2
2
 
Inteligencja obliczeniowa
Prof. UG,
Dr hab.J.Jędrzejowicz
2-02-2019    godz. 9.00
Aud.2
2-03-2019   godz. 15.30
s.327

 
II rok informatyki studia II stopnia
1
 
Obliczalność i złożoność
Prof.UG,
dr hab.J.Jędrzejowicz
2-02-2019     godz. 9.00
Aud.2
2-03-2019     godz. 15.30
s.327

 
2 Matematyka dla Informatyków- Kombinatoryka
Dr M. Dziemiańczuk
9-02-2019      godz.14.15
Aud.2
24-02-2019 godz.15,30
s.227

 
3 Podstawy mikroprzedsiębiorczości I-wszy termin:
10-02-2019 godz. 11.00-11.40
s.210
 
w zależności od indywidualnych potrzeb
Wykłady fakultatywne, studia II stopnia
1 Pakiety Matematyczne dla Informatyków
Prof.UG, dr hab. M. Wieśniak
3-02-2019  godz.11.00 lab.109
2
 
Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
10-02-2019 godz.18.00  s.121
3 Wzorce Projektowe
Dr T.Borzyszkowski
3-02-2019 godz.11.00-12.00 aud.2 3-03-2019 godz.9,00-10,00 lab.110
4 Grafy, Geometria i Algorytmy
Prof.UG, dr hab. P.Żyliński
09-02-2019 godz.10.15-13.00
Aud.1
23-02-2019         godz.10.15-13.00
s.227
5 Programowanie w logice
Prof.UG, dr hab.Ch.Schwarzweller
3-02-2019 godz.8,15 s.209 03-03-2019
godz. 8.15-10.00
s.309
 
 
Sekretariat Instytutu Informatyki