Wspomnienie Profesora Andrzeja Włodzimierza Mostowskiego
2021-04-26 15:24:00

Profesor Andrzej Włodzimierz Mostowski

urodził się 9 maja 1931 roku w Łodzi. Będąc studentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Łódzkim pracował jednocześnie w latach 1951-1952 jako zastępca asystenta na tym wydziale. Po ukończeniu studiów w Łodzi przeniósł się na magisterskie studia na Uniwersytet Warszawski, gdzie w latach 1953-1954 pracował jako asystent. Od 1954 był adiunktem w Dziale Algebry Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora uzyskał w 1960 roku w Instytucie Matematycznym PAN. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Jerzy Łoś. Od 1959 roku Mostowski pracował ponownie w Uniwersytecie Warszawskim i tam w 1967 roku habilitował się. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 roku.

W 1971 roku Profesor przeniósł się z Uniwersytetu Warszawskiego na nowo powołany Uniwersytet Gdański. Rozwinął ożywioną działalność naukową w środowisku gdańskim tworząc seminarium „środowe", które od tamtej pory odbywa się po dzień dzisiejszy. Profesorowi udało się zintegrować szerokie grono ludzi o różnych zainteresowaniach spośród pracowników Instytutu Matematyki UG, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz doktorantów zagranicznych. Początkowo seminarium było poświęcone teorii grup, z czasem przekształciło się z seminarium algebraicznego w informatyczne.

W latach 1971-1974 Profesor pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UG, a w kadencji 1984-1987 był dyrektorem. W latach 1971-1984 był kierownikiem Zakładu Algebry, a od 1984 do 2002 roku był kierownikiem Zakładu Informatyki. Rok akademicki 1989/90 spędził na Saddam University w Bagdadzie. Od 1972 roku współpracował z Politechniką Gdańską prowadząc seminaria, konsultacje oraz wykłady na Studiach Doktoranckich.

Profesor Mostowski był promotorem 13 prac doktorskich. Pod Jego opieką doktoraty obronili:
 

 

Troje doktorantów Profesora uzyskało stopień doktora habilitowanego, dwóch uzyskało tytuł profesora. Profesor był recenzentem kilkunastu wniosków o nominacje profesorskie, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i około 40 rozpraw doktorskich w wielu polskich ośrodkach akademickich. Pod kierunkiem Profesora około 150 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego napisało prace magisterskie.

Profesor Mostowski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1983-1987 był prezesem Oddziału Gdańskiego.

Profesor Mostowski jest wysoko cenionym autorytetem w środowisku matematycznym i informatycznym. Wyrazem tego są zaproszenia do wygłoszenia referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych:


- Confrence on decision problems in group theory, Irvine, USA, 1969

- Les arbres en algebre et en programmation, Lille, Francja, 1979,

- Fundamentals of Computation Theory, Szeged, Węgry, 1981,


- Automata theory : infinite computations, Dagstuhl Niemcy 1991

 

W dorobku Profesora można wyróżnić kilka cykli tematycznych. Pierwszy cykl prac dotyczy strukturalnej teorii grup abelowych oraz grup nilpotentnych. W kolejnym cyklu Profesor zajmował się problematyką rozstrzygalności w teorii grup, a później także zagadnieniami rozstrzygalności w logice i teorii programowania. Do szczególnych osiągnięć Profesora zaliczyć trzeba wprowadzenie nowych metod badań nad problemami rozstrzygalnymi. Wyniki uzyskane w tej dziedzinie postawiły Go w rzędzie najwybitniejszych specjalistów. Dalsze wartościowe wyniki Profesor uzyskał w badaniach nad różnymi podteoriami arytmetyki wielu następników oraz ich związkami z odpowiednimi klasami automatów.

Wyniki uzyskane przez Profesora Mostowskiego są często cytowane w renomowanych czasopismach naukowych. Przykładowo, w monografii „Handbook of Theoretical Computer Science" znalazł się pokaźny fragment rozdziału 4, autorstwa W.Thomasa poświęcony omówieniu wyników Profesora dotyczących klasyfikacji zbiorów rozpoznawanych przez automaty na drzewach. Pewne warunki akceptowalności dla niedeterministycznych automatów na drzewach nieskończonych przyjęło się w literaturze nazywać warunkami Mostowskiego.

Był wybitnym popularyzatorem podstaw matematyki i informatyki. Ponadto tłumaczył liczne książki naukowe i podręczniki z języka angielskiego i rosyjskiego.

Pracownicy Insytytutu Informatyki

Galeria zdjęć

foto01.jpg
foto02.jpg
foto03.jpg
foto04.jpg
foto05.jpg
foto06.jpg
foto07.jpg
foto08.jpg
foto09.jpg
foto10.jpg
foto11.jpg
foto12.jpg
foto13.jpg
foto14.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg