Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów magisterskich
2017-11-30 19:00:00

Zgodnie z planem studiów, studenci 2, 3 i 4 semestru studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2018 r.
W tej chwili przedstawiamy propozycje możliwych wykładów fakultatywnych. Celem jest zorientowanie się w zainteresowaniu poszczególnymi wykładami. W związku z tym proszę o nadsyłanie zgłoszeń na adres

fakultet_mu@inf.ug.edu.pl
zawierających w temacie nazwę przedmiotu fakultatywnego a w treści powtórzoną nazwę oraz imię, nazwisko i numer indeksu.

Rozważamy możliwość odejścia od zasady pierwszeństwa i zastąpienia jej promowaniem ocen i stopnia zaangażowania kandydatów.

Studenci obecnego 1 semestru powinni wybrać trzy przedmioty na semestr letni, w związku z tym przesłać trzy osobne emaile. Studenci obecnego semestru 3 mają do zaliczenia jeden przedmiot fakultatywny.


Wszystkie przedmioty do wyboru są 60 godzinne - 30 godz. wykładów plus 30 godz. laboratoriów lub ćwiczeń audytoryjnych - i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne

nazwa przedmiotu

prowadzący

Wprowadzenie do programowania w logice.pdf

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.

Geometria, grafy, algorytmy

dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw.

Animacja 3D

dr Piotr Arłukowicz

Wzorce projektowe.pdf

dr Tomasz Borzyszkowski

Technologie NoSQL

dr Włodzimierz Bzyl

Przetwarzanie obrazów cyfrowych i sekwencji wideo w OpenCV

dr Marcin Ciecholewski

Podstawy Informatyki Kwantowej.pdf

dr Karol Horodecki

Testowanie systemów wbudowanych.pdf

dr Jakub Neumann

A.Borzyszkowski