Prace dyplomowe
2017-06-09 23:00:00
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich). Warto też pamiętać o regulaminie studiów Uniwersytetu Gdańskiego, konkretnie § 29, ust. 9: "Za  zgodą  dziekana,  praca  dyplomowa  może  być  rezultatem  pracy  zespołu  studentów, jeżeli  indywidualny wkład  studenta  w  przygotowanie  danej  pracy  jest  możliwy  do ustalenia". Tzn. trzeba złożyć odpowiednie podanie i trzeba w pracy określić indywidualny wkład każdego z autorów.

W związku z powyższym w porozumieniu z dziekanatem ustaliłem co następuje:
A.Borzyszkowski