Podział roczników studiów na grupy zajęciowe
2018-02-15 20:00:00
Proszę zapoznać sie z podziałem na grupy zajęciowe. Następiła redukcja liczby grup w niektórych rocznikach. Na pozostałych rocznikach podział w zasadzie nie uległ zmianie.
Z uwagami proszę zgłaszać się do opiekunów lat.
A.Borzyszkowski