Plany studiów kierunku informatyka, rekrutacja 2019
2019-07-22 10:00:00
Prowadzone są następujące studia kierunku informatyka (plany studiów rekrutacji 2019):
  1. Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim:
  2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
  3. Studia drugiego stopnia:
A. Borzyszkowski