Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2022

Wykłady fakultatywne

2022/01/20, 03:05:08
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo
Analiza na rozmaitościach I
ćwiczenia
dr Aleksandra Nowel


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3043
Geometria różniczkowa
wykład
prof. dr hab. Andrzej Szczepański


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala Aud. B
   
Programy edukacyjne
laboratorium
dr Adrian Karpowicz


sala 52
 
9.oo
10.oo
Teoria optymalizacji I
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


Teoria mnogości
wykład
dr hab. prof. UG Andrzej Nowik


Geometria różniczkowa
ćwiczenia
dr Maciej Mroczkowski


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
Analiza instrumentów finansowych
wykład
dr Milena Matusik


Programy edukacyjne
laboratorium
dr Adrian Karpowicz


sala 153
Teoria mnogości
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andrzej Nowik


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3043
Analiza instrumentów finansowych
laboratorium
dr Milena Matusik


sala 153
11.oo
12.oo
Analiza na rozmaitościach I
wykład
dr Aleksandra Nowel


Metody numeryczne algebry liniowej
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


     
13.oo
14.oo  
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
dr Iwona Krzyżanowska


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
Programy edukacyjne
wykład
dr Adrian Karpowicz


Wybrane elementy biomatematyki
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3042
15.oo
16.oo
Funkcje analityczne I
wykład
dr Aleksandra Nowel


Metody numeryczne algebry liniowej
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3035
Teoria optymalizacji I
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3042
Powierzchnie Riemanna
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Michał Stukow


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
17.oo
18.oo    
Wybrane elementy biomatematyki
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


 
Powierzchnie Riemanna
wykład
dr hab. prof. UG Michał Stukow


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3044
19.oo
Uwaga
1) - Zajęcia w budynku PiA
Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2022 o 13.36.