Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Seminaria

2018/01/24, 01:00:38
przedmiot prowadzący dzień
tygodnia
godzina
rozpoczęcia
sala rodzaj
zajęć
uwagi
Seminarium magisterskie dr hab. prof. UG Antoni Augustynowicz Wtorek 8:oo 310 seminarium  
9:oo
dr hab. prof. UG Rafał Filipów Wtorek 8:oo 122
9:oo
Seminarium dr Janusz Dybizbański Środa 16:oo 327
17:oo
dr Hanna Furmańczyk Środa 8:oo 51
9:oo
dr Jakub Neumann Poniedziałek 12:oo 47
13:oo
dr Wiesław Pawłowski Czwartek 16:oo 122
17:oo
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński Poniedziałek 16:oo 210
17:oo
Seminarium magisterskie dr Maciej Niebrzydowski+dr Maciej Mroczkowski Poniedziałek 10:oo 47
11:oo
dr Michal Stukow Poniedziałek 14:oo 310
15:oo
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński Wtorek 16:oo 122
17:oo
dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz Piątek 16:oo 310
17:oo
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec Poniedziałek 12:oo 122
13:oo
Seminarium licencjackie dr Danuta Jaruszewska-Walczak Czwartek 12:oo 201
13:oo 101
dr Ewa Kozłowska-Walania Czwartek 15:oo 52 od 14:50
16:oo
dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz Środa 14:oo 210  
15:oo
dr hab. prof. UG Witold Rosicki Środa 14:oo 47
15:oo
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow Czwartek 14:oo 47
15:oo