Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Wykłady fakultatywne

2018/06/22, 07:28:32
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo
Testowanie systemów wbudowanych
wykład
dr Jakub Neumann


sala 51
Rozwijanie uzdolnień mat.
wykład
dr Agnieszka Demby


sala 116
Analiza numeryczna
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 209
Aplikacje uniwersalne
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 1) zajęcia od 14.03 do 28.03

sala 116
Szeregowanie zadań
wykład
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 2)Plan szczegółowy

sala 52
Animacje 3D
wykład
dr Piotr Arłukowicz


sala 328
Grafy - geometria - algorytmy
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 110
Rachunek prawdopodobieństwa II
ćwiczenia
prof. dr hab. Tomasz Szarek


patrz uwagi 3) zajęcia od 2.03

sala 227
9:oo
Testowanie systemów wbudowanych
laboratorium
mgr Adam Kostulak


sala 51
Szeregowanie zadań
wykład
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 2)Plan szczegółowy

sala 52
Aplikacje uniwersalne
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 4) zajęcia od 4.04

sala 116
Animacje 3D
wykład
dr Piotr Arłukowicz


sala 328
10:oo
Kombinatoryka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andrzej Nowik


sala 227
Testowanie systemów wbudowanych
laboratorium
mgr Adam Kostulak


sala 51
Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz.
wykład
dr Agnieszka Demby


sala 116
Wprowadzenie do programowania w logice
wykład
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 328
Szeregowanie zadań
laboratorium
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 2)Plan szczegółowy

sala 110
Aplikacje uniwersalne
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 5)zajęcia w 2 grupach

sala 39
Animacje 3D
laboratorium
dr Piotr Arłukowicz


sala 25
Teoria liczb
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 209
Rachunek prawdopodobieństwa II
wykład
prof. dr hab. Tomasz Szarek


patrz uwagi 3) zajęcia od 2.03

sala 227
11:oo
12:oo
Kombinatoryka
wykład
dr hab. prof. UG Andrzej Nowik


sala 227
Analiza numeryczna
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


sala 227
Technologie NoSQL
laboratorium
dr Włodzimierz Bzyl


sala 109
Wprowadzenie do programowania w logice
laboratorium
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 137
Równania różniczkowe cząstkowe
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


sala 310
Programowanie współbieżne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 109
Architektura serwisów internetowych
wykład
dr Włodzimierz Bzyl


sala 209
Geometria algebraiczna
wykład
dr hab. Michał Stukow


sala 309
13:oo
14:oo
Teoria Galois
wykład
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki


sala 116
Kombinatoryka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andrzej Nowik


sala 227
Równania różniczkowe cząstkowe
ćwiczenia
mgr Karolina Lademann


sala 309
Metody numeryczne
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 310
Topologia II
wykład
dr hab. prof. UG Witold Rosicki


sala 327
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
wykład
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Technologie NoSQL
wykład
dr Włodzimierz Bzyl


sala 116
Topologia II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Witold Rosicki


sala 327
Programowanie współbieżne
wykład
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 1
Architektura serwisów internetowych
laboratorium
dr Włodzimierz Bzyl


sala 109
Geometria algebraiczna
ćwiczenia
dr hab. Michał Stukow


sala 309
15:oo
Teoria liczb
wykład
dr Piotr Zarzycki


sala 116
Metody numeryczne
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 310
Topologia II
wykład
dr hab. prof. UG Witold Rosicki


sala 327
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
wykład
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Wzorce projektowe
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 6)15:15-16:45

sala 39
Geometria algebraiczna
ćwiczenia
dr hab. Michał Stukow


sala 309
16:oo
Szeregowanie zadań
laboratorium
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 2)Plan szczegółowy

sala 110
Teoria Galois
ćwiczenia
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki


sala 116
Metody numeryczne
laboratorium
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 109
Teoria liczb
wykład
dr Piotr Zarzycki


sala 116
Grafy - geometria - algorytmy
wykład
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 2
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
laboratorium
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Technologie NoSQL
laboratorium
dr Włodzimierz Bzyl


patrz uwagi 7)15:30-17:00

sala 109
Programowanie współbieżne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 109
Grafy - geometria - algorytmy
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 110
Wzorce projektowe
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 6)15:15-16:45

sala 39
17:oo
Metody numeryczne
laboratorium
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 109
Grafy - geometria - algorytmy
wykład
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 2
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
laboratorium
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Wzorce projektowe
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 8)17:00-18:30

sala 2
18:oo          
19:oo
Uwaga
1) - zajęcia od 14.03 do 28.03
2) - Plan szczegółowy
3) - zajęcia od 2.03
4) - zajęcia od 4.04
5) - zajęcia w 2 grupach
6) - 15:15-16:45
7) - 15:30-17:00
8) - 17:00-18:30
Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2018 o 14:22