Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Wykłady fakultatywne

2018/02/19, 18:22:41
przedmiot prowadzący dzień
tygodnia
godzina
rozpoczęcia
sala rodzaj
zajęć
uwagi
Analiza numeryczna dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński Środa 10:oo 310 wykład  
11:oo
dr Danuta Jaruszewska-Walczak Środa 12:oo 327 ćwiczenia
13:oo
Geometria algebraiczna dr hab. Michał Stukow Piątek 14:oo 309 wykład
15:oo
Piątek 16:oo 309 ćwiczenia
17:oo
Kombinatoryka dr hab. prof. UG Andrzej Nowik Poniedziałek 12:oo 227 wykład
13:oo
Poniedziałek 10:oo 227 ćwiczenia
11:oo
Poniedziałek 14:oo 227
15:oo
Metody numeryczne dr Danuta Jaruszewska-Walczak Wtorek 14:oo 310 wykład
15:oo
Wtorek 16:oo 29 laboratorium
17:oo
Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz. dr Agnieszka Demby Wtorek 10:oo 116 wykład
11:oo
Rachunek prawdopodobieństwa II prof. dr hab. Tomasz Szarek Piątek 10:oo 227 zajęcia od 2.03
11:oo
Piątek 8:oo 227 ćwiczenia
9:oo
Równania różniczkowe cząstkowe dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński Środa 12:oo 310 wykład  
13:oo
mgr Karolina Lademann Poniedziałek 14:oo 309 ćwiczenia
15:oo
Rozwijanie uzdolnień mat. dr Agnieszka Demby Wtorek 8:oo 116 wykład
9:oo
Teoria Galois prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki Poniedziałek 16:oo 2
17:oo
Wtorek 8:oo 327 ćwiczenia
9:oo
Teoria liczb dr Piotr Zarzycki Wtorek 14:oo 116 wykład
15:oo
dr Poj Lertchoosakul Czwartek 16:oo 116 ćwiczenia
17:oo
Topologia II dr hab. prof. UG Witold Rosicki Wtorek 14:oo 327 wykład
15:oo
Środa 14:oo 327 ćwiczenia
15:oo
Aplikacje uniwersalne dr Tomasz Borzyszkowski Środa 9:oo 116 wykład
10:oo 39 laboratorium zajęcia w 2 grupach
Środa 11:oo
Architektura serwisów internetowych dr Włodzimierz Bzyl Czwartek 12:oo 209 wykład  
13:oo
Czwartek 14:oo 109 laboratorium
15:oo
Programowanie współbieżne dr inż. Jerzy Skurczyński Czwartek 14:oo 1 wykład
15:oo
Czwartek 12:oo 109 laboratorium
13:oo
Przetwarzanie obrazów cyfrowych dr Marcin Ciecholewski Wtorek 14:oo 39 wykład
15:oo
Wtorek 16:oo 39 laboratorium
17:oo
Szeregowanie zadań dr Hanna Furmańczyk Środa 8:oo 52 wykład zajęcia od 11.04
9:oo
Środa 10:oo 110 laboratorium
11:oo
Animacje 3D dr Piotr Arłukowicz Środa 8:oo 328 wykład  
9:oo
Środa 10:oo 25 laboratorium
11:oo
Grafy - geometria - algorytmy dr hab. prof. UG Paweł Żyliński Wtorek 16:oo 2 wykład
17:oo
Czwartek 8:oo 110 laboratorium
9:oo
Czwartek 16:oo 110
17:oo
Technologie NoSQL dr Włodzimierz Bzyl Środa 14:oo 116 wykład
15:oo
Środa 12:oo 109 laboratorium
13:oo
Środa 16:oo 109
17:oo
Testowanie systemów wbudowanych dr Jakub Neumann Poniedziałek 8:oo 51 wykład
mgr Adam Kostulak 9:oo laboratorium
Poniedziałek 10:oo 51
11:oo
Wprowadzenie do programowania w logice dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller Wtorek 10:oo 328 wykład
11:oo
Środa 12:oo 51 laboratorium
13:oo
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski Piątek 17:oo 310 wykład 17:00-18:30
18:oo
Piątek 15:oo 39 laboratorium 15:15-16:45
16:oo