Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019

Wykłady fakultatywne

2019/04/20, 08:43:15
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo  
Szeregowanie zadań
wykład
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 1) zajęcia od 9.04

sala 51
Topologia II
wykład
dr hab. prof. UG Witold Rosicki


sala 209
Wybrane zastosowania równań różniczkowych
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 311
Analiza danych pomiarowych
laboratorium
dr Sebastian Mahlik


patrz uwagi 2)8.55-10.25

sala 110
Wprowadzenie do programowania w logice
laboratorium
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 39
Aplikacje uniwersalne
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 3) zajęcia co dwa tygodnie

sala 2
Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz.
wykład
dr Agnieszka Demby


sala 116
Równania rekurencyjne
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 209
Aplikacje uniwersalne
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 4) grupy na zmianę co dwa tygodnie

sala 39
9.oo
Analiza danych pomiarowych
laboratorium
dr Sebastian Mahlik


patrz uwagi 2)8.55-10.25

sala 110
Mikroekonomia
wykład
dr hab. prof. UG Teresa Kamińska


patrz uwagi 5)zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 9.45-11.15

sala C203
Wprowadzenie do programowania w logice
laboratorium
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 39
Aplikacje uniwersalne
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 4) grupy na zmianę co dwa tygodnie

sala 39
Pracownia analizy danych
laboratorium
dr Adam Kwela


patrz uwagi 6)9.15-10.45

sala 109
10.oo
Rozwijanie uzdolnień mat.
wykład
dr Piotr Zarzycki


sala 2
Szeregowanie zadań
laboratorium
dr Hanna Furmańczyk


patrz uwagi 1) zajęcia od 9.04

sala 51
Wprowadzenie do programowania w logice
wykład
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 1
Wybrane zastosowania równań różniczkowych
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 311
Mikroekonomia
wykład
dr hab. prof. UG Teresa Kamińska


patrz uwagi 5)zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 9.45-11.15

sala C203
Analiza danych pomiarowych
wykład
dr hab. prof. UG Marek Józefowicz


patrz uwagi 7)10.30-12.00

sala 52
Wstęp do matematyki finansowej
wykład
dr Joanna Czarnowska


sala 227
Teoria optymalizacji II
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 328
Testowanie systemów wbudowanych
wykład
dr Adam Kostulak


sala 51
Analiza danych pomiarowych
laboratorium
dr Sebastian Mahlik


patrz uwagi 8)10.00-11.30

sala 110
Równania rekurencyjne
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 209
Wzorce projektowe
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


sala 25
Pracownia analizy danych
laboratorium
dr Adam Kwela


patrz uwagi 6)9.15-10.45

sala 109
11.oo
Analiza danych pomiarowych
wykład
dr hab. prof. UG Marek Józefowicz


patrz uwagi 7)10.30-12.00

sala 52
Mikroekonomia
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Teresa Kamińska


patrz uwagi 9)zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 11.30-13.00

sala C203
Wstęp do matematyki finansowej
wykład
dr Joanna Czarnowska


sala 227
Teoria optymalizacji II
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 328
Testowanie systemów wbudowanych
wykład
dr Adam Kostulak


sala 51
Pracownia analizy danych
wykład
dr Adam Kwela


patrz uwagi 10)11.00-12.30

sala 116
12.oo
Teoria optymalizacji II
wykład
dr Milena Matusik


sala 309
Programowanie współbieżne
wykład
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 209
Równania różniczkowe cząstkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 311
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
laboratorium
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Grafy - geometria - algorytmy
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 51
Mikroekonomia
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Teresa Kamińska


patrz uwagi 9)zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 11.30-13.00

sala C203
Wstęp do matematyki finansowej
laboratorium
dr Joanna Czarnowska


sala 109
Kombinatoryka
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 227
Analiza numeryczna
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 311
Grafy - geometria - algorytmy
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 39
Testowanie systemów wbudowanych
laboratorium
dr Adam Kostulak


sala 51
Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
wykład
dr Joanna Czarnowska


sala 116
Kombinatoryka
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 327
13.oo
Wstęp do matematyki finansowej
laboratorium
dr Joanna Czarnowska


sala 109
Kombinatoryka
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 227
Analiza numeryczna
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 311
Grafy - geometria - algorytmy
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 39
Testowanie systemów wbudowanych
laboratorium
dr Adam Kostulak


sala 51
Pracownia analizy danych
laboratorium
dr Adam Kwela


patrz uwagi 11)12.30-14.00

sala 109
14.oo
Grafy - geometria - algorytmy
wykład
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński


sala 210
Topologia II
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow


sala 328
Programowanie współbieżne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 110
Teoria liczb
wykład
dr Piotr Zarzycki


sala 116
Pakiety matematyczne
wykład
dr hab. Karolina Kropielnicka


sala 137
Analiza numeryczna
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


sala 327
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
laboratorium
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Animacje 3D
wykład
dr Piotr Arłukowicz


sala 209
Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
laboratorium
dr Joanna Czarnowska


sala 109
Kombinatoryka
wykład
dr Poj Lertchoosakul


sala 2
Wstęp do matematyki finansowej
laboratorium
dr Marek Hałenda


sala 51
Równania różniczkowe cząstkowe
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


sala 52
Historia matematyki
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


sala 209
15.oo
Teoria liczb
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


patrz uwagi 12)15.30-17.30

sala 311
Animacje 3D
wykład
dr Piotr Arłukowicz


sala 209
Wzorce projektowe
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 13)15.15-16.45

sala 39
Historia matematyki
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


sala 209
16.oo
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
laboratorium
dr Marcin Ciecholewski


sala 39
Programowanie współbieżne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński


sala 110
Pakiety matematyczne
laboratorium
dr hab. Karolina Kropielnicka


sala 137
Przetwarzanie obrazów cyfrowych
wykład
dr Marcin Ciecholewski


sala 2
Teoria liczb
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


patrz uwagi 12)15.30-17.30

sala 311
Animacje 3D
laboratorium
dr Piotr Arłukowicz


sala 110
 
Wzorce projektowe
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 13)15.15-16.45

sala 39
Historia matematyki
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


sala 209
17.oo
Animacje 3D
laboratorium
dr Piotr Arłukowicz


sala 110
Wzorce projektowe
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 14)17.00-18.30

sala 2
Historia matematyki
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


sala 209
18.oo        
Uwaga
1) - zajęcia od 9.04
2) - 8.55-10.25
3) - zajęcia co dwa tygodnie
4) - grupy na zmianę co dwa tygodnie
5) - zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 9.45-11.15
6) - 9.15-10.45
7) - 10.30-12.00
8) - 10.00-11.30
9) - zajęcia na Wydziale Ekonomicznym 11.30-13.00
10) - 11.00-12.30
11) - 12.30-14.00
12) - 15.30-17.30
13) - 15.15-16.45
14) - 17.00-18.30
Ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2019 o 17.04.