Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019

Wykłady fakultatywne

2019/01/23, 19:17:57
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo    
Teoria optymalizacji
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul


sala 122
Teoria mnogości
ćwiczenia
dr Paweł Klinga


sala 311
 
Teoria mnogości
wykład
dr hab. prof. UG Rafał Filipów


sala 116
Algorytmy kombinatoryczne
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Dzido


sala 311
Technologie .NET
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


sala 39
Wstęp do programowania deklaratywnego
laboratorium
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 51
9:oo
Instrumenty finansowe
wykład
dr Joanna Czarnowska


patrz uwagi 1)9:30-11:00

sala 25
10:oo
Programowanie funkcyjne
laboratorium
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 110
Metody numeryczne algebry liniowej
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak


sala 116
Wstęp do programowania deklaratywnego
wykład
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 309
Podstawy kryptografii
laboratorium
dr Andrzej Borzyszkowski


patrz uwagi 2)Laboratoria będą odbywać się w powiększonym wymiarze czasowym 10:10-12:00 dla 6 laboratoriów dla każdej z grup. Zajęcia grupy 1 skończą się w grudniu 2018.;Grupa 2 będzie miała jeszcze jedne zajęcia 25. I 2019. grupy na zmianę co dwa tygodnie

sala 39
Teoria mnogości
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Rafał Filipów


sala 116
Algorytmy kombinatoryczne
laboratorium
dr hab. prof. UG Tomasz Dzido


sala 51
11:oo
Metody numeryczne w finansach
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek


patrz uwagi 3)10:30 - 12:00

sala 101
Wstęp do programowania deklaratywnego
wykład
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 309
Instrumenty finansowe
laboratorium
dr Joanna Czarnowska


patrz uwagi 4)11:00-12:30

sala 25
12:oo
Funkcje analityczne I
wykład
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec


sala 2
Metody numeryczne algebry liniowej
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


patrz uwagi 5) zajęcia od 9.10

sala 310
Programowanie funkcyjne
wykład
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller


sala 47
Teoria optymalizacji
wykład
dr Monika Wrzosek


patrz uwagi 6)12:30-14:00

sala 227
Algorytmiczna teoria grafów
wykład
dr Hanna Furmańczyk


sala 310
 
Podstawy kryptografii
wykład
dr Andrzej Borzyszkowski


patrz uwagi 7)Wykłady będą odbywać się w powiększonym wymiarze czasowym 12:30 - 13:45 dla 9 wykładów: 5; 12; 26 X; 9; 23; 30 XI; 14; 21 XII 2018 oraz końcowe zaliczenie 25 I 2019.

sala 116
Grafika 3D
wykład
dr Piotr Arłukowicz


sala 47
13:oo
14:oo
Funkcje analityczne I
ćwiczenia
prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec


sala 209
Metody numeryczne w finansach
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


patrz uwagi 5) zajęcia od 9.10

sala 310
Technologie utrwalania danych dla języka Java
wykład
dr Jakub Neumann


patrz uwagi 8) zajęcia do 18.11

sala 209
Geometria różniczkowa
wykład
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow


sala 227
Statystyka II
wykład
dr Piotr Karwasz


sala 311
Algorytmiczna teoria grafów
laboratorium
dr Hanna Furmańczyk


sala 51
Technologie .NET
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 9)od 13:45 do 15:15

sala 39
Grafika 3D
laboratorium
dr Piotr Arłukowicz


sala 29
15:oo
Technologie .NET
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 10)15:15-16:45

sala 39
Grafika 3D
laboratorium
dr Piotr Arłukowicz


sala 29
16:oo  
Wstęp do teorii gier
wykład
dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz


sala 327
Technologie utrwalania danych dla języka Java
laboratorium
dr Jakub Neumann


patrz uwagi 11) grupy na zmianę co dwa tygodnie

sala 39
Statystyka II
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz


sala 110
Geometria różniczkowa
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow


sala 227
Technologie .NET
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 10)15:15-16:45

sala 39
17:oo
Technologie .NET
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


patrz uwagi 12)17:00-18:30

sala 2
18:oo
Wstęp do teorii gier
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz


sala 327
 
19:oo  
Uwaga
1) - 9:30-11:00
2) - Laboratoria będą odbywać się w powiększonym wymiarze czasowym 10:10-12:00 dla 6 laboratoriów dla każdej z grup. Zajęcia grupy 1 skończą się w grudniu 2018.;Grupa 2 będzie miała jeszcze jedne zajęcia 25. I 2019. grupy na zmianę co dwa tygodnie
3) - 10:30 - 12:00
4) - 11:00-12:30
5) - zajęcia od 9.10
6) - 12:30-14:00
7) - Wykłady będą odbywać się w powiększonym wymiarze czasowym 12:30 - 13:45 dla 9 wykładów: 5; 12; 26 X; 9; 23; 30 XI; 14; 21 XII 2018 oraz końcowe zaliczenie 25 I 2019.
8) - zajęcia do 18.11
9) - od 13:45 do 15:15
10) - 15:15-16:45
11) - grupy na zmianę co dwa tygodnie
12) - 17:00-18:30
Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2019 o 11.01.