Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

2018/01/17, 11:33:58
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Algorytmy i struktury danych 2M 1 25 laboratorium  
9:oo
Wtorek 12:oo Geometria różniczkowa   209 ćwiczenia
13:oo
Czwartek 14:oo Seminarium licencjackie   47 seminarium
15:oo