Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

2020/02/17, 22:31:21
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 12.oo Sem Zak   309 semz  
13.oo
14.oo Analiza funkcjonalna I 4M 309 ćwiczenia
15.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.