Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Piotr Zarzycki

2021/01/28, 00:40:47
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 10.oo Seminarium licencjackie     seminarium  
11.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.