Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Monika Wrzosek

2018/04/23, 21:06:07
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 8:oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych 4M F+4M T 227 ćwiczenia  
9:oo
10:oo Podstawy programowania 1M 1 wykład
11:oo
12:oo 1M 1+1M 2 227 ćwiczenia
13:oo
15:oo Sem Zak   122 semz
16:oo
Ostatnia aktualizacja: 23 kwiecień 2018 o 13:41