Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Monika Wrzosek

2018/01/24, 01:03:20
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 14:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 1 110 laboratorium do 9 XI Technologie informacyjne - od 16 XI Wstęp do programowania - od 14:30
15:oo
Poniedziałek 16:oo 1E 1 110 laboratorium do 9 XI Technologie informacyjne - od 16 XI Wstęp do programowania
17:oo
Wtorek 16:oo 1E 1 25 laboratorium do 31 X Technologie informacyjne - od 7 XI Wstęp do programowania
17:oo