Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Monika Wrzosek

2020/02/17, 22:32:11
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Środa 8.oo Teoria optymalizacji II 5M F 311 ćwiczenia
9.oo
10.oo Podstawy programowania 1M 227 wykład zajęcia co dwa tygodnie
11.oo
12.oo Wstęp do równań różniczkowych stochastycznych 4M F+4M T 311 ćwiczenia  
13.oo
15.oo Sem Zak   122 semz
16.oo
Czwartek 12.oo Ubezpieczenia majątkowe 4M F 311 wykład
13.oo
14.oo 4M F 311 ćwiczenia
15.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.