Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Barbara Wolnik

2017/11/22, 09:50:20
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Analiza matematyczna 1E 1 227 ćwiczenia  
9:oo
Poniedziałek 10:oo 1E 1 wykład
11:oo
Czwartek 8:oo 1E 1 227 ćwiczenia
9:oo
Czwartek 10:oo 1E 1 wykład
11:oo