Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Barbara Wolnik

2018/02/20, 22:48:19
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Analiza matematyczna 1E 1 wykład  
11:oo
Czwartek 8:oo 1E 1 wykład
9:oo