Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Jerzy Topp

2018/01/19, 16:40:17
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 14:oo Sem Zak   122 semz  
15:oo
Piątek 8:oo Wstęp do matematyki 1I 4 116 ćwiczenia
9:oo
Piątek 10:oo 1I 3 wykład
11:oo
Piątek 12:oo 1I 3 116 ćwiczenia
13:oo