Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Krzysztof Topolski

2018/02/20, 22:48:09
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 14:oo Teoria optymalizacji II 5M F 52 wykład  
15:oo