Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Krzysztof Topolski

2017/11/22, 09:58:33
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 9:oo Teoria optymalizacji 5M F 51 wykład 9:45-11:15
10:oo