Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: prof. dr hab. Andrzej Szczepański

2021/11/28, 03:55:20
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo
Geometria różniczkowa
wykład

4M N+4M T
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala Aud. B
Seminarium magisterskie
seminarium


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3065
 
Algebra liniowa z geometrią 1
wykład

1M
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala Aud. B
 
9.oo
10.oo      
11.oo
12.oo
Sem Zak



patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3065
13.oo
14.oo  
15.oo
16.oo
17.oo
18.oo
19.oo
Uwaga
1) - Zajęcia w budynku PiA
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021 o 11.59.