Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: prof. dr hab. Tomasz Szarek

2017/11/17, 21:56:28
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Rachunek prawdopodobieństwa 2M+2E 2 wykład  
11:oo
Poniedziałek 12:oo 2M+2E 2 wykład