Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Michal Stukow

2018/01/24, 00:55:54
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Algebra 3E 310 ćwiczenia  
11:oo
Poniedziałek 12:oo Algebra liniowa 1E 1 310 ćwiczenia
13:oo
Poniedziałek 14:oo Seminarium magisterskie   310 seminarium
15:oo