Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: mgr Konrad Sołtys

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.00-12.00 Bezpieczeństwo aplikacji webowych 2P 2 3.13 laboratorium zajęcia od 15 IV
14.00-16.00 2P 4 laboratorium
Wtorek 14.00-16.00 2P 3 3.04 laboratorium zajęcia od 16 IV
Środa 9.45-11.15 Technologie chmurowe 2P 3.05 laboratorium zajęcia hybrydowe (zdalne lub stacjonarne)
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 13 maja 2024 o 8.09