Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: mgr Konrad Sołtys

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.00-12.00 Projekt zespołowy 3P 1 3.13 laboratorium  
14.00-16.00 Testowanie automatyczne 2P 2 laboratorium zajęcia od 27 XI
14.00-16.00 Bazy danych II 3.13 laboratorium zajęcia do 20 XI
16.00-18.00 2P 1 laboratorium
16.00-18.00 Testowanie automatyczne 2P 3 3.13 laboratorium zajęcia od 27 XI
Wtorek 14.00-16.00 laboratorium zajęcia do 21 XI
16.00-18.00 Bazy danych II 2P 3 3.13 laboratorium
Środa 16.00-18.00 Testowanie automatyczne 2P 2 3.05 laboratorium zajęcia do 22 XI
Czwartek 12.00-14.00 Sem Zak   3.14 seminarium zakładowe  
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2023
Aktualizacja danych: 2 grudnia 2023 o 12.53