Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr inż. Jerzy Skurczyński

2018/01/19, 16:38:24
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 13:oo Projekt zespołowy 3I TE 1 110 laboratorium  
14:oo
Wtorek 15:oo 3I TE 1 110 laboratorium
16:oo Systemy operacyjne 2I 5
Wtorek 17:oo 110 laboratorium
Środa 10:oo 2I 4
11:oo 110 laboratorium
Środa 14:oo 2I 2 wykład
15:oo
Środa 16:oo Sieci komputerowe 3I AP 110 laboratorium
17:oo
Czwartek 14:oo 3I 2 wykład
15:oo