Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller

2021/01/28, 00:48:12
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Programowanie funkcyjne     wykład  
11.oo
12.oo     laboratorium
13.oo
Wtorek 10.oo Wstęp do programowania deklaratywnego     wykład
11.oo
12.oo     laboratorium gr. 1
13.oo
Środa 11.oo     laboratorium gr. 2
12.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.