Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz

2018/01/24, 01:01:53
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 14:oo Seminarium licencjackie   210 seminarium  
15:oo
Piątek 12:oo Elementy teorii gier   310 wykład
13:oo
Piątek 14:oo   310 ćwiczenia
15:oo
Piątek 16:oo Seminarium magisterskie   310 seminarium
17:oo