Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Jarosław Pykacz

2020/02/17, 22:30:07
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 16.oo Seminarium magisterskie   309 seminarium  
17.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.