Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Wiesław Pawłowski

2022/05/19, 03:11:25
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 10.00-12.00 Języki programowania I 1P 1 3.11 laboratorium  
12.00-14.00 1P 1.14 wykład
Piątek 12.00-14.00 Seminarium licencjackie 3P 1 3.13 laboratorium
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.