Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Wiesław Pawłowski

2021/01/28, 00:11:54
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 13.oo Wstęp do technologii web 1P 2   laboratorium zajęcia od 12 X do 30 XI
14.oo
15.oo Zaawansowane języki programowania 4I   wykład zajęcia do 7 XII
16.oo
17.oo 4I   wykład
Wtorek 11.oo 4I 3 laboratorium  
12.oo  
15.oo Wstęp do technologii web 1P wykład zajęcia do 3 XI
16.oo  
17.oo 1P wykład
Środa 13.oo Bazy danych 2P 1   laboratorium zajęcia od 14 X do 9 XII
14.oo
15.oo 2P   wykład zajęcia do 4 XI
16.oo
17.oo 2P   wykład
Czwartek 12.oo Sem Zak   3.14 semz  
13.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.