Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Paweł Pączkowski

2018/01/20, 14:06:53
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Programowanie obiektowe 2I 5 110 laboratorium  
11:oo
Poniedziałek 12:oo Algorytmy i struktury danych 2I 5 110 laboratorium
13:oo
Wtorek 10:oo Projekt zespołowy 3I TE 2 110 laboratorium
11:oo
Wtorek 12:oo 3I TE 2 110 laboratorium
Środa 12:oo Algorytmy i struktury danych 2I 2 wykład
13:oo
Czwartek 12:oo Programowanie obiektowe 2I 2 110 laboratorium
13:oo
Piątek 10:oo Algorytmy i struktury danych 2I 4 110 laboratorium
11:oo