Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Paweł Pączkowski

2022/05/19, 03:22:34
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12.00-14.00 Programowanie współbieżne     wykład  
14.00-16.00 Algorytmy i struktury danych 1P 1.14
Wtorek 10.00-12.00 Algorytmy i struktury danych 2 2I 1   laboratorium
14.00-16.00 2I wykład
Środa 10.00-12.00 Seminarium licencjackie 3I 2   laboratorium
Czwartek 12.00-14.00 Programowanie współbieżne   gr. 1
14.00-16.00   laboratorium gr. 2
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.