Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Paweł Pączkowski

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12.00-14.00 Seminarium licencjackie   A015 laboratorium  
14.00-16.00 Algorytmy i struktury danych 2 2I 1 laboratorium
Wtorek 12.00-14.00 2I D001 wykład
14.00-16.00 Algorytmy i struktury danych 1P 1.14 wykład
Środa 10.00-12.00 Programowanie współbieżne   A107 wykład
12.00-14.00 A015 laboratorium
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 13 maja 2024 o 8.09