Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. Viktoriia Onyshchenko, prof. UG

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.00-11.30 Wprowadzenie do Machine Learning   51 laboratorium  
11.45-13.15
13.30-15.00 Wybrane zagadnienia z Machine Learning i Big Data 2 4E 51 laboratorium
15.00-16.00 Inżynieria oprogramowania 2I 23 wykład zajęcia w budynku Neofilologii
16.00-18.00 Wybrane zagadnienia z Machine Learning i Big Data 2 4E 201  
16.00-18.00 Wprowadzenie do Machine Learning   wykład
18.00-20.00 Seminarium magisterskie 51 laboratorium
Środa 12.00-14.00 Sem Zak   3.14 seminarium zakładowe
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2023
Aktualizacja danych: 20 marca 2023 o 15.18