Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Andrzej Nowik

2018/01/24, 00:58:15
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 14:oo Teoria mnogości   311 wykład  
15:oo
Poniedziałek 16:oo   327 ćwiczenia
17:oo
Wtorek 10:oo Wstęp do matematyki 1M 2 wykład
11:oo