Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Aleksandra Nowel

2020/02/17, 23:33:11
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 8.oo Topologia I 2M NN 116 ćwiczenia  
9.oo
12.oo Sem Zak   122 semz
13.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.