Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Maciej Niebrzydowski

2018/01/24, 01:02:31
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Oprogramowanie matematyczne 1E 3 29 laboratorium  
9:oo
Poniedziałek 10:oo Seminarium magisterskie   47 seminarium
11:oo
Wtorek 8:oo Oprogramowanie matematyczne 1M c 25 laboratorium
9:oo
Wtorek 12:oo 1M d 51 laboratorium
13:oo
Czwartek 12:oo Algebra liniowa z geometrią 1M 3 227 ćwiczenia
13:oo
Czwartek 14:oo 1M 3 227 ćwiczenia