Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Jakub Neumann

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8.00-9.30 Aplikacje przemysłowe 3P 2 3.11 laboratorium  
10.00-12.00 Technologie Java Enterprise   163 wykład zajęcia w budynku Neofilologii
12.00-14.00 52 laboratorium  
14.00-16.00 Frontend developement 2P 1.14 wykład zajęcia do 21 XI
Środa 10.30-12.00 Aplikacje przemysłowe 3P  
14.00-16.00 Frontend developement 2P 1 3.04 laboratorium
16.00-18.00 Protokoły sieci web 2P 1.14 wykład zajęcia do 23 XI
Czwartek 8.00-10.00 Aplikacje przemysłowe 3P 1 3.11 laboratorium  
12.00-14.00 Wstęp do programowania 1P 1.14 wykład zajęcia do 24 XI
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2023
Aktualizacja danych: 12 stycznia 2023 o 10.53