Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Jakub Neumann

2018/01/19, 16:42:51
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Technologie utrwalania danych dla języka Java   2 wykład zajęcia co dwa tygodnie
9:oo
Poniedziałek 10:oo   39 laboratorium dwie grupy
11:oo
Poniedziałek 12:oo Seminarium   47 seminarium  
13:oo
Wtorek 14:oo Technologie Java Enterprise 3I AP 310 wykład
15:oo
Wtorek 16:oo 3I AP 51 laboratorium
17:oo
Czwartek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo