Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Maciej Mroczkowski

2018/01/24, 00:57:48
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Seminarium magisterskie   47 seminarium  
11:oo
Poniedziałek 12:oo Analiza matematyczna 1E 3 209 ćwiczenia
13:oo
Poniedziałek 14:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 3 109 laboratorium do 6 XI Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 13 XI Wstęp do programowania dr M.Mroczkowski
15:oo
Poniedziałek 16:oo Oprogramowanie matematyczne 1E 2 109 laboratorium  
17:oo
Wtorek 12:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 3 109 laboratorium do 9 XI Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 16 XI Wstęp do programowania dr M.Mroczkowski
13:oo
Wtorek 14:oo Analiza matematyczna 1E 3 311 ćwiczenia  
15:oo
Środa 12:oo Sem Zak   309 semz
13:oo
Czwartek 12:oo Geometria różniczkowa   116 wykład
13:oo
Czwartek 15:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 3 109 laboratorium do 9 XI Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 16 XI Wstęp do programowania dr M.Mroczkowski
16:oo