Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Elżbieta Mrożek

2021/11/28, 04:02:17
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo    
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej


5M N
 
Geometria elementarna
ćwiczenia

5M N
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3025
9.oo
10.oo
Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej
wykład

5M N
 
11.oo
12.oo  
13.oo
Dydaktyka matematyki w szkole ponadpodstawowej
ćwiczenia

5M N
patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3062
14.oo  
15.oo  
16.oo
17.oo
18.oo
19.oo
Uwaga
1) - Zajęcia w budynku PiA
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021 o 11.59.