Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr inż. Arkadiusz Mirakowski

2022/05/19, 03:28:35
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 12.00-14.00 Aplikacje bazodanowe 2I   wykład  
Czwartek 8.00-10.00 2I 1 laboratorium
12.00-14.00 Sem Zak   3.14 semz
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.