Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: mgr Grzegorz Madejski

2018/01/20, 13:37:32
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 12:oo Obliczalność i złożoność 5I 1 327 ćwiczenia  
13:oo
Wtorek 14:oo Inteligencja obliczeniowa 4I 4 51 laboratorium
15:oo
Środa 8:oo 4I 2 25 laboratorium
9:oo
Środa 10:oo 4I 3 25 laboratorium
11:oo
Środa 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
Środa 14:oo Obliczalność i złożoność 5I 2 227 ćwiczenia
15:oo
Środa 16:oo Inteligencja obliczeniowa 4I 1 51 laboratorium
17:oo
Czwartek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo