Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Rafał Lutowski

2018/01/24, 01:01:39
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 2 109 laboratorium do 6 XI Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 13 XI Wstęp do programowania dr R.Lutowski
13:oo
Wtorek 10:oo 1E 2 109 laboratorium do 31 X Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 7 XI Wstęp do programowania dr R.Lutowski
11:oo
Wtorek 12:oo Oprogramowanie matematyczne 1E 1 29 laboratorium  
13:oo
Środa 12:oo Sem Zak   309 semz
13:oo
Czwartek 12:oo Technologie informacyjne/Wstęp do programowania 1E 2 109 laboratorium do 9 XI Technologie informacyjne dr A.Karpowicz - od 16 XI Wstęp do programowania dr R.Lutowski
13:oo