Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Poj Lertchoosakul

2018/01/21, 21:36:50
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Procesy stochastyczne 4M F+4M T 1 wykład  
9:oo
Poniedziałek 10:oo 4M F+4M T 209 ćwiczenia
11:oo
Środa 8:oo Analiza na rozmaitościach 5M T 327 wykład
9:oo
Środa 10:oo 5M T 327 ćwiczenia
11:oo
Środa 12:oo Teoria optymalizacji 5M F 327 ćwiczenia
13:oo