Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr inż. Łukasz Kuszner

2022/05/19, 03:22:53
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8.00-10.00 Algorytmy numeryczne   1.14 wykład  
10.00-12.00 3.11 laboratorium
Czwartek 8.00-10.00 Programowanie współbieżne    
Piątek 8.00-10.00 Seminarium licencjackie 3P 2 3.13 laboratorium
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.