Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr inż. Łukasz Kuszner

2018/01/20, 02:15:54
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Algorytmy numeryczne 3I TE 1 109 laboratorium  
9:oo
Czwartek 8:oo 3I TE 2 29 laboratorium
9:oo
Czwartek 12:oo 3I 1 wykład
13:oo
Czwartek 14:oo Sem Zak   122 semz
15:oo
Czwartek 16:oo Algorytmy numeryczne 3I AP 110 laboratorium
17:oo
Piątek 8:oo 3I TE 3 39 laboratorium
9:oo